Medlemskap Carlstad United BK år 2019

EVENT INFORMATION

Medlemskap Carlstad United BK år 2019

I medlemskapet ingår stöd till klubben och möjlighet att gå på årsmöten under 2019. 

Mot uppvisande av medlemskap, vid bordsbokning, erhåller du även 10% rabatt på mat hos
Picher's i Karlstad. Google Maps visar vägen.


2019
fotboll
cubk
medlemskap

Restrictions

Medlemskapet är personligt.
För mer information, se vår hemsida.

Waiver

Tecknat medlemskap återköps ej.