Svenska Cupen, Omg 2 - 2019: Carlstad United BK vs Athletic FC Eskilstuna

Arrangementsinformasjon

Svenska Cupen, omgång 2 - 2019

Matchen spelas på Tingvalla IP, Google Maps visar vägen.

Angivna priser gäller endast vid köp online. 

Här läser du mer om matchen och vilka ordningsregler som gäller.

Här köper Du medlemskap i Carlstad United BK.

Välkomna till Tingvalla IP i Karlstad!

www.carlstadunited.se

cubk
fotboll
carlstad_united_bk
2019
tingvalla_ip
svenska_cupen

Restriksjoner

ORDNINGSREGLER - KORT SAMMANFATTNING
(https://www.carlstadunited.se/matcher/carlstad-united-vs-afc-eskilstuna/)

• CUBK förbehåller sig rätten att neka åskådare entré till arenan. Gästande supportrar hänvisas till "bortasektion"
• Samtliga åskådare är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation
* Rökning förbjuden
• Till arenan är det förbjudet att medföra och använda: vapen (eller andra farliga föremål), pyrotekniska effekter, alkohol och andra droger, glasflaskor, paraplyer och flaggpinnar andra än av sk WP plast (dessa får ej vara plomberade eller fyllda)
• Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som ut-trycker missaktning för folkgrupp, eller annan sådan grupp med anspelning på hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol
• Den som anträffas inom arenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i punkten ovan avvisas
• Den som helt, eller delvis, täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordnings-störning, avvisas
• Våld/hot/trakasserier mot funktionär/publikvärd/vakt beivras
• Obehöriga äger ej tillträde till spelplanen, spelargång och angränsande ytor
• Endast personer med tillstånd får inom arenan anordna försäljning av produkter eller tjänster
• På grund av skaderisken är det förbjudet att klättra på staket, avgränsningar, eller andra byggnationer inom arenan
• Av utrymningsskäl är det förbjudet att uppehålla sig i trappor, uppgångar och liknande platser
• Kastande av föremål mot planen eller inom arenan som kan störa arrangemanget är förbjudet
• Samtliga åskådare måste följa anvisningar från funktionär/publikvärd/vakt
• Om överträdelse sker av person under 18 år ska målsman alltid informeras

Ansvarsfraskrivelse

Biljett återköps ej.
OBS: Säsongsbiljetter till Div1 gäller ej!
Vi reserverar oss för opåverkbara och oförutsedda händelser utanför vår kontroll.
Endast scannade och utkvitterade lotter deltar i lotteriets dragning.